Udstillingsreglement

Internationale og Nationale udstillinger er underlagt og beskyttet af Den Danske Kennel Club.

 1. Alle hunde med en af DDKC anerkendt stambog kan deltage.
 2. Der opkræves ikke ekstra gebyr for ikke medlem af DDKC.
 3. Hunde der er halekuperede, født efter den 01.06.1996 må ikke udstilles i Danmark (Dyreværnsloven § 11 stk.3).
 4. Hunde skal tilmeldes med navnet der er påført i hundens stambog.
 5. Den der forsætligt opgiver falske eller urigtige oplysninger om sin hund, bortvises fra udstillinger og evt. præmieringer fratages hunden.
 6. Den der forsætligt opgiver falske eller urigtige oplysninger om sin hund, bortvises fra udstillinger og evt. præmieringer fratages hunden.
 7. Kryptocide hunde kan ikke bedømmes.
 8. Procedurefejl skal fremlægges udstillingslederen på dagen som herefter klarlægger sagen.
 9. Beviser på beståede prøver og evt. titler, stambog og vaccinationsattest, hvoraf det fremgår at hunden er vaccineret mod hundesyge , leverbetændelse og parvovirus, skal medbringes på udstillingen og fremvises på forlangende.

Hundeejeren er ansvarlig for alle skader som hunden måtte anrette på udstillingsområdet.

Anmeldelse

 1. Ved anmeldelse forpligter man sig til at betale udstillingsgebyret, ligeledes anerkender man i den forbindelse udstillingsreglementet og præmiesystemet.
 2. Tilmeldinger kan ikke trækkes tilbage.
 3. Udstillingsledelsen kan uden begrundelse afvise tilmeldinger.
 4. Alle tilmeldte hunde på Internationale udstillinger indskrives i katalog. Dette gælder dog ikke hunde, der er tilmeldt efter sidste anmeldelses frist. Ved tilmeldinger der modtages senere end sidste anmeldelses frist eller på dagen beregnes ekstra gebyr.
 5. Utilbørelig optræden, chikane af ringpersonale eller andre medfører øjeblikkelig bortvisning fra udstillingsområdet og alle evt. opnåede præmier annulleres.
 6. Det er udstillerens ansvar at hunden møder rettidig til bedømmelse i ringen.
 7. Dommere må ikke bedømme egne hunde, eller hunde der indenfor de sidste 6 mdr. har været i vedkommendes eje.

Indskrivning.

Hunde der skal deltage på udstillingen skal møde senest ½ time før bedømmelserne starter. Tiden er offentlig gjort på tilmeldingen.

Syge hunde.

 1. Syge hunde, eller hunde der mistænkes for at viderebringe smitte afvises.
 2. Det gælder ligeledes for hunde der er utøjsplaget.
 3. Løbske tæver skal holdes skarpt adskilt fra andre udstillere.
 4. De kan ikke deltage i BIS konkurrence.

Dommerkritik.

 1. Alle hunde, undtagen opdrætsklasse og koppelklasse, modtager efter kvalitetsbedømmelse en skriftlig dommerkritik.
 2. På dommerkritikken fremgår det, hvilken præmiering hunden har opnået.
 3. Dommerens dom er inappellabel.

Rækkeplacering.

1 Efter kvalitetsbedømmelsen i hver klasse, dannes vinderklassen. Kun hunde der har opnået 1.præmie kan deltage i denne.

2 1. vinderen kan efter dommerens skøn tildeles CACIB på Internationale og CAC på nationale udstillinger. 2., 3., og 4. placeres i rækkefølge.

3 Babyklasse 3 – 6 mdr. Højeste præmiering BA certifikat der kan tildeles den bedste i klassen.

4 Hvalpeklasse 6 – 9 mdr. Højeste præmiering JÜA certifikat der kan tildeles den bedste i klassen.

5 Unghundeklasse 9-15 mdr. under 45 cm 9-18 mdr. over 45 cm.

6 Højeste præmiering JH-A der kan tildeles den bedste i klassen. For at erhverve titlerne skal der være 2 forskellige dommeres underskrift på certifikatkortet.

7 Opnåelse af Dansk Tysk titel:

 • For at erhverve titlen som BABY CHAMPION kræves 2 BCH.
 • For at erhverve titlen som HVALPE CHAMPION kræves 2 HCH.
 • For at erhverve titlen som UNGHUNDE CHAMPION kræves 3 UCH.
 • For at erhverve titlen som DANSK TYSK CHAMPION kræves 3 CAC.
 • For at erhverve titlen som EUROPA CHAMPION kræves 3 CACH.
 • For at erhverve titlen som CACIB INTERNATIONAL CHAMPION kræves 3 CACIB.
 • For at erhverve titlen som NATIONAL ÆRES CHAMPION kræves 3 CACH.
 • For at erhverve titlen som EUROPÆISK ÆRES CHAMPION kræves 3 CACH-EUROPA.
 • For at erhverve titlen som VERDENS ÆRES CHAMPION I BRONCE kræves 3 CACH-BRONZE.
 • For at erhverve titlen som VERDENS ÆRES CHAMPION I SØLV kræves 3 CACH-SØLV.
 • For at erhverve titlen som VERDENS ÆRES CHAMPION I GULD kræves 3 CACH-GULD.
 • For at erhverve titlen som DANSK-TYSK SKØNHEDS CHAMPION kræves 3 SCH-Ch.
 • For at erhverve titlen som EUROPÆISK SKØNHEDS CHAMPIONAT kræves der 3 SCH-Ch.EUROPA.
 • For at erhverve titlen som VERDENS SKØNHEDS CHAMPIONAI I BRONZE kræves der 3 SCH-Ch. BRONZE.
 • For at erhverve titlen som VERDENS SKØNHEDS CHAMPION I SØLV kræves der 3 SCH-Ch. SØLV.
 • For at erhverve titlen som VERDENS SKØNHEDS CHAMPION I GULD kræves der 3 SCH.Ch.-GULD.
 • For at erhverve titlen som DANKS–TYSK–SUPER–CHAMPIONAT kræves der 3 SCSg.CH.
 • For at erhverve titlen som EUROPA-SUPER-CUP CHAMPION kræves der 3 SCSg. CH.-EUROPA.
 • For at erhverve titlen som VERDENS-SUPER-CUP CHAMPION I BRONZE kræves der 3 SCSg. BRONZE.
 • For at erhverve titlen som VERDENS-SUPER CUP-CHAMPION I SØLV kræves der 3 SCSg. Ch.- SØLV.
 • For at erhverve titlen som VERDENS-SUPER-CUP-CHAMPION I GULD kræves der 3 SCSg.Ch.-GULD.
 • For at erhverve titlen som DANSK –TYSK FORENINGS-VINDER-CLUB-VINDER kræves der 3 VA – 3 SA.
 • For at erhverve titlen som ÆLDSTE VETERAN OG SUPER VETERAN CHAMPION kræves der 3 AC – 3 SV VCAC Veteran Champion.
 • For at erhverve titlen Veteran CH kræves der 3 VCAC af mindst 2 forskellige dommere.

8 MCH Multi Champion kræves der 3 MCH. Hundene bedømmes og tildeles deres præmiering, dog højst 1. pr. Hunden der derefter deltage i BIR. Såfremt en hund

fra multiklassen bliver BIR skal den tildeles.

9 DMC. Dansk Multi Champion kræves der 3 DMC. Hundene bedømmes og tildeles deres præmiering, dog højest 1.pr. hunden skal derefter deltage i BIR. Som har

opnået at blive V1.1 plads.

10 Baby BIS på Dansk ITyske udstillinger. Der er præmie til bedste baby under 45 cm. og over 45 cm.

11 Hvalpe BIS på Internationale udstillinger. Der er præmie til bedste hvalp under 45 cm. og over 45 cm.

12 Unghunde BIS på International udstilling. Der er præmie til den bedste unghund under 45 cm og over 45 cm.

13 Åben klasse BIS på International udstilling. Der er præmie til Bis 1-2-3-4.

14 Senior BIS på Internationale udstillinger. Der er præmie til BIS 1.

15 Koppel klasse. 2 hunde fra samme opdrætter, uanset ejer, og som allerede er tilmeldt i anden klasse. Tilmelding på dagen, der udtages 1 vinder blandt de

tilmeldte par.

16 Avls klasse. Tæve / han med mindst 3 stk. afkom, uanset ejere, og som allerede er tilmeldt i anden klasse. Tilmelding på dagen, der udtages 1 vinder blandt de

tilmeldte.

17 Opdrætsklasse. Mindst 3 stk. afkom fra samme opdrætter, uanset ejere, og som allerede er tilmeldt i anden klasse. Tilmelding på dagen, der udtages 1 vinder

 blandt de tilmeldte.

Årets hund.

Titlen tildeles den hund der i året har opnået flest point. Point gives efter præmieringer på udstillingerne. Øret starter og slutter på DDKC‘s sidste udstillinger i året.

Registrering af titel.

Mindst 1 af de opnåede certifikater skal være erhvervet på en DDKC‘s udstillinger.